Effektivitet

Effektivitet

Effektivitet

Överallt där Internet finns

  • Tillgängligt året runt och dygnet runt via våra servrar
  • SMS-tjänst för kommunikation
  • Automatisk schemahantering, tidrapportering och schemakontroll
  • Avvikelser rapporteras
  • Meddelandecenter
  • Rapporter till Försäkringskassan, kommun
  • Export till olika lönesystem
  • Personaladministration
  • Inget dubbelarbete
  • Effektivt grupparbete